REKLAME/KONTAKT

Vil du spørge om noget eller drøfte ting ift. eventuelt samarbejde/reklame, er du velkommen til at kontakte mig på ditteemil@gmail.com.